Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

Oddział Regionalny w Łodzi im. prof. Andrzeja Hopfera

Spotkania Klubowe

W dniu 17 lutego 1993 roku odbyło się pierwsze spotkanie klubowe. Następne odbywały się w każdą drugą środę miesiąca za wyjątkiem okresu wakacyjnego. Zarząd Oddziału opracowywał na każdy rok kalendarz spotkań klubowych. Założeniem spotkań klubowych było rozwiązywanie bieżących problemów z obszaru działania rzeczoznawcy majątkowego, wymiana poglądów, dyskusje i nawiązywanie bliższych kontaktów. W okresie I kadencji władz odbyło się 27 spotkań klubowych.

Aktualnie  spotkania  klubowe odbywają się w ramach Klubu Dyskusyjnego, są nieodpłatne dla członków oddziału i  odbywają się raz w miesiącu  – ostatni czwartek miesiąca w siedzibie Oddziału ( w czasie rozprzestrzeniania się covid- 19  – online)  tematy poruszane w dyskusjach są ustalane przez członków Stowarzyszenia na zasadzie dobrowolności i największego zainteresowania.

Miejscem spotkań jest budynek NOT w Łodzi pl. Komuny Paryskiej 5a. A w ramach klubu dyskusyjnego oprócz spotkań klubowych odbywają się również szkolenia i warsztaty poza naszą siedzibą np. w Łódzkim Ogrodzie Botanicznym.

Planowane spotkania i szkolenia: