Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

Oddział Regionalny w Łodzi im. prof. Andrzeja Hopfera

Został uchwalony na posiedzeniu Rady Krajowej PFSRM w dniu 24 września 2008 r..