Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

Oddział Regionalny w Łodzi im. prof. Andrzeja Hopfera

Zarząd Oddziału

Iwona Peła-Wlazeł

Prezes Zarządu

Wojciech Sakosik

Wiceprezes

Maria Bicz

Sekretarz

Ewa Felberg

Członek

Anna Białecka

Członek