Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

Oddział Regionalny w Łodzi im. prof. Andrzeja Hopfera

ODDZIAŁ ŁÓDZKI został utworzony 03.12.1992 roku  z  inicjatywy grupy członków Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych zamieszkałych na terenie województw: łódzkiego, piotrkowskiego, sieradzkiego. 

Na  zjeździe Delegatów PSRWN w dniu 01.06.2019r.  Walny Zjazd Delegatów podjął uchwałę o zmianę nazwy stowarzyszenia . Do dotychczasowej nazwy Polskie Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych dodano „ prof. Andrzeja Hopfera” , na cześć jego założyciela.

Oddział Łódzki PSRWN im. prof. Andrzeja Hoprefa  przynależy do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych  ( PFSRM ) powstałej  12 sierpnia 1993 roku.

www.psrwn.pl

www.pfsrm.pl

Standardy zawodowe

Normy zawodowe przydane w pracy rzeczoznawcy majątkowego opublikowane są na stronie PFSRM

https://pfsrm.pl/aktualnosci/item/13-standardy

Nowy plan zagospodarowania przestrzennego województw

Łódzki ośrodek geodezjii

Geoportal powiatu Łódzkiego

Geoportal powiatu Pabianickiego

Kalendarz prawny

Istotne zmiany prawa przesyłane  są cyklicznie do sfederowanych stowarzyszeń przez PFSRM

https://lodz-psrwn.pl/wp-content/uploads/2024/03/kalendarz-prawny-luty-2024.pdf