Został uchwalony na posiedzeniu Rady Krajowej PFSRM w dniu 24 września 2008 r..