Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych pierwsze standardy zawodowe przyjęła i opublikowała już w 1995 roku. W początkowym okresie rozwoju zawodu rzeczoznawcy majątkowego, rynku nieruchomości i gospodarki nieruchomościami, standardy te stanowiły podstawowe źródło wiedzy i regulacji w zakresie wyceny nieruchomości. 

Dalszy rozwój standardów związany był z poszerzaniem obszarów aktywności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, co skutkowało opracowaniem kolejnych norm, oraz aktualizacją poprzednio przyjętych. 

Od tamtego czasu do dziś standardy ulegają aktualizacji i poszerzeniu o obszary aktywności zawodowej rzeczoznawców majątkowych. 

W dniu 9 września 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 8 lipca 2021 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, która umożliwiła przywrócenie nazwy „standardy zawodowe” zbiorom norm zawodowych opracowanych przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.